Solidne schody drewniane

Rozstrzygając typ drewna dla własnych schodów przyjmijmy, iż każde drewno nadaje się, jednak można tu wyróżnić gatunki lepsze i gorsze. Z gruntu unikajmy drewna nader delikatnego, którym jest bezspornie drewno z sosny. Ze względu na istotę pełnionej przez schody roli, wypatrujmy drzewa twardego, liściastego.Schody drewniane są szczegółem dosyć mocno zużywanym, z tej przyczyny ich stworzeniem winien zająć się doświadczony stolarz. Będziemy mogli polegać na jego długoletniej praktyce i zdać się na jego propozycje w obszarze wyboru materiału. By nie przepłacać za materiał zbyt wygórowanych opłat, skorzystajmy z drzewa uniwersalnie dostępnego, jakim może być chociażby klon, wiśnia lub buk. Drewna egzotyczne są znacznie kosztowniejsze. Nader znaczącym czynnikiem jest wilgotność drzewa, której nie można ocenić „na oko”. Nie powinna ona przewyższać kilku procent, dlatego należy szukać desek dobrze wysuszonych. Świetnym surowcem jest drzewo sezonowane, jakie leży chociaż dwanaście miesięcy w zwyczajnych warunkach atmosferycznych, narażone na oddziaływanie słońca, wody i wiatru. W takim przypadku nie zaskoczy nas ono nagłymi odkształceniami albo pęknięciami. Na każdym tartaku winniśmy tego rodzaju surowiec odszukać, a w przypadku niezbędności przyspieszenia procesu wysuszania, pozostanie on oddany dodatkowemu schnięciu.Diagnostykę drzewa lepiej zostawić stolarzowi, wyeliminuje on wtenczas materiały gorszej klasy i pęknięte. Cieślowie wiedzą także, jak duże znaczenie na wytrzymałość i estetyczny wizerunek schodów posiada ich wykonanie. W miejsce używanego do ich skonstruowania drzewa litego, najkorzystniej pod względem potencjalnych odkształceń, wypadnie drewno układane warstwami. Cieślowie wybierają też odpowiedni rodzaj malowania schodów, a ze względu na ich częste użytkowanie, za najlepsze są uważane fabryczne lakiery poliuretanowe, polepszające odporność schodów na tarcie.

About Czesława