Parę wskazówek na kwestie czyszczenia

Związki powierzchniowo-czynne inaczej zwane bywają surfaktantami (skrótowo SPC). Tytuł substancja powierzchniowo czynna pochodzi od brytyjskiego surface active agent. W ich elementach jest część hydrofilowa (lubiącej wodę) i hydrofobowej (nie lubiącej wody). Związki czynne powierzchniowo mają zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy. Związki czynne powierzchniowo charakteryzują się niesymetryczną budową. Składają się z części hydrofobowej, niespolaryzowanej, hydrofilowej i spolaryzowanej. Konstrukcja taka sprawia, iż rozpuszczają się częściowo w wodzie, a po trosze w fazie biologicznej.

związki powierzchniowo-czynne

Typy i zastosowanie

Produkty powierzchniowo-czynne rozdzielić da się na: niejonowe, kationowe, amfoteryczne, anionowe. Do środków powierzchniowo-czynnych wymienić da się emulgatory, detergenty, produkty nawilżające, środki pianotwórcze. Właściwości środków stosowane są w czasie eliminowania brudu (kosmetyki, mydła, proszki do prania, środki do czyszczenia naczyń). Korzyści środków czynnych powierzchniowo to między innymi funkcjonowanie pianotwórcze, działanie enzymatyczne, zmniejszanie PH H2O, przydzielanie ubraniom miękkości oraz miłego wykończenia, dodanie materiałom początkowej kolorystyki. Z kolei wady tych specyfików to między innymi spienianie się płynów, zmniejszanie dyfuzji tlenu atmosferycznego, wywoływanie użyźnianie wód. Najczęściej stosowane będą środki o ujemnym ładunku elektrycznym, a następnie o neutralnym ładunku elektrycznym. Produkty czynne powierzchniowo będą trujące. Odsetek problemów skórnych powiązana będzie z działaniem surfaktantów. Spore ilości środków czynnych powierzchniowo obejmują m.in. emulgatory olei silnikowych, płyny chłodząco-smarujące, związki chemii domowej, artykuły do higieny. Powodują one uwrażliwienie skóry oraz efekty uczuleniowe. Do lekkich związków wlicza się amidobetainy, poliole, betainy, surfaktanty polimerowe. Używane bywają przeważnie w produktach kosmetycznych oraz środkach higieny osobistej.

About Czesława