O jakości trwania osób starszych

Rozkwit społeczeństwa przywiódł do tego, że przeciętna długość życia przedłużyła się.
Zależnie od rozwoju cywilizacyjnego w przeróżnych stronach świata średnia długość życia człowieka jest różnorodna, przykłądowo w Czadzie jest to 49 lat, w Polsce – przeszło 76 lat, Singapurze – 84 lata. Statystycznie kraj nad Wisłą zajmuje 77 pozycje w rankingu długości życia.


Jak też rozwój medycyny przyczynił się do wydłużenia życia, jednak nie poszło to w parze ze wzrostem jakości życia osób starszych. Alzhaimer, demencja starcza, niektóre nowotwory, a także trudy z układem krążenia to niestety choroby notorycznie towarzyszące postaciom w podeszłym wieku.
Problemy z tym skojarzone obarczają dzieci, jakie cyklicznie nie są w stanie zagwarantować swoim starym rodzicom odpowiedniej opieki. Pojęcie „
dom opieki trójmiasto jeszcze do niedawna miało ujemny wydźwięk, a próba umieszczenia rodziców w takim zakładzie było karcone przez dalszych krewnych oraz znajomych. Zgodnie z naszą tradycją dzieci, w szczególności córki, posiadały zobowiązanie zająć się starymi rodzicami, często kosztem swojego zdrowia, pracy oraz życia familijnego.Na szczęście można zauważyć transformację w podejściu do opieki nad osobami starszymi. w dzisiejszych czasach dom opieki dla osób starszych to pensjonat w jakim pracuje biegły personel, zapewniający solidną opiekę dziadkom. postaci pracujące w domu opieki muszą okazywać dużo empatii, być cierpliwymi oraz czułymi na potrzeby starszych osób. Zapewniona biegła opieka przez 24 godziny na dobę, szczególnie dla cierpiących seniorów to cyklicznie jedyny sposób na zapewnienie poczciwego życia, któremu z powodu chorób asystuje ból oraz cierpienie. Nie wyłącza to kontaktów z rodziną, a tym samym osoba starsza nie czuje się samotna i opuszczona. Domy dla seniorów w dzsiejszych czasach to cudowne wyjście, łączące opiekę i godne życie dla chorych ludzi w jesieni życia.

About Czesława