Nowe rozwiązania na hali produkcyjnej

Najnowsze ruchy w UE próbują scalić w precyzyjną kooperację ośrodki naukowe i ośrodki przemysłowe. Stały, czynny rozwój przemysłu potrzebuje stosowania coraz nowocześniejszych materiałów funkcjonalnych. W ostatnim czasie świat rozpalił się do spożytkowania grafenu, który jest materiałem o właściwościach stukrotnie lepszych od stali. Zaprojektowana w naszym kraju strategia otrzymywanie grafenu w ilościach przemysłowych stanowczo przyspieszy jego potencjalne, handlowe stosowanie w przemyśle. Dopóki wprawdzie to nie nastąpi przemysł przymuszony jest korzystać z materiałów sporządzanych w swoich ośrodkach badawczo rozwojowych czy instytutach naukowych.


Badania NDT czy badania defektoskopowe robione są przez ośrodki naukowe w szeregu przypadków na podstawie celowych zleceń bądź w zakresie współpracy grantowej w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zapotrzebowanie przemysłu na materiały efektywne jest kolosalne, a komercyjne zastosowanie ich cech jest ściśle podporządkowane docelowej odnodze przemysłu. Ekipy badawczo rozwojowe poszczególnych przedsiębiorstw najczęściej zarządzają zapleczem laboratoryjnym koniecznym do prowadzenia badań. Jednak badania nieniszczące a także badania ultradźwiękowe nasuwają na ogół dużo kłopotów i niezbędnie jest wsparcie badaczów posiadających szczególną wiedzę w danej dziedzinie inżynierii materiałowej lub fizyki ciała stałego. W tego typu sprawach istotnia jest kooperacja między reprezentantami przemysłu oraz świata nauki.


Badania kompozytów odbywające się w instytutach naukowych odbywają się zarówno pod względem badań fundamentalnych jak również aplikacyjnych. Zaopatrzenie laboratoriów uczelni wyższych czy też instytutów badawczych umożliwia zagłębiać się w materiał na poziomie poszczególnych cząsteczek czy też atomów, przez co możliwe jest w wielu przypadkach uzasadnienie własności wykształconych materiałów. Badania dla przemysłu mogą przyśpieszyć rozrost zarówno firm jak również instytutów badawczych poprzez nieprzerwane ulepszanie technologii badawczych oraz wprowadzenie nowych, bardzo często dużo dokładniejszych oraz szybszych, co dzisiaj jest niezmiernie ważne.

About Czesława